Krav for å bli oppført på Prisradar

For butikker og andre tjenester å kunne bli oppført på Prisradar, må vi først gjennomgå og forsikre oss om at aktøren oppfyller våre krav. Hvis våre krav godkjennes, er aktøren velkommen til å annonsere sine produkter hos oss.

Generelle krav:

  • Aktøren må være et registrert selskap og være skatteregistrert.
  • Følge all informasjonskrav knyttet til forbrukerrettigheter og brukervilkår. Informasjonen må presenteres enten på norsk eller engelsk.
  • Beskrive hvordan selskapet håndterer personlig data (GDPR).
  • Kunne oppgi leveringsalternativer, garantivilkår, kjøpsvilkår og returpolicy.
  • Aktøren må ha selgerens navn på nettsiden sin, samt organisasjonsnummer.
  • Alle priser må inkludere moms i lokal valuta. Hvis tollavgift eller andre former for ekstra avgifter påløper gjennom kjøpet, MÅ dette presenteres direkte i sluttkundens pris. Dette gjelder ikke fraktkostnader.

Kravene kan oppdateres eller endres. Det gjøres en individuell vurdering per aktør, og kravene kan variere avhengig av hvilken kategori aktøren jobber i. Vi forbeholder oss retten til å selv vurdere hvilke som er passende å annonsere hos oss.

Spesielle krav for aktører utenfor Norge som selger til Norge:

For aktører som ønsker å liste opp produktene sine hos oss, og som selger til Norge, men har sin juridiske identitet i et annet land, gjelder følgende:

  • Skriftlig vilkår om at kunden ikke er ansvarlig for kostnader knyttet til import av produktet.
  • Informasjon om kundens angrefrist som minst må være i samsvar med norsk lovgivning.
  • Tydelig informasjon om hvem som er den juridiske selgeren mot kunden. Dette må minst inkludere navn, VAT-nummer og adresse til den juridiske identiteten.

Hvis du som aktør oppfyller våre krav, er du hjertelig velkommen til å fylle ut vårt kontaktskjema her.

Emnet for meldingen din:
Ditt navn:
Din epost-adresse:
Din melding:
Sorry, some error occred. Please, try one more time or come back later.